ZNALECKÉ POSUDKY

znalecké posudky,znalecká posouzení pro Policii ČR, soudy, advokátní kanceláře i občany,

1/ dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.
2/ dle Metodiky Nejvyššího soudu k k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
3/ Dle Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním )úrazem nebo nemocí z povolání

znalecká ocenění škod na zdraví dle vyhlášky č. 440/2001 sb.